Мало - просто зробити щось. Важливо зробити це якомога швидше і ефективніше. Іноді ми міняємо уявлення клієнта про його потреби. Проект - не догма, а привід для роздумів. Іноді його потрібно вдосконалити, а іноді не варто ускладнювати. Наше завдання - перетворити ідеї в реальні рішення, які ефективно працюють на власника бізнесу.

 • пошук будівельних майданчиків
 • попереднє представлення проекту замовнику
 • адаптація і перевірка відповідності технічної документації організацій нерезидентів до вітчизняних нормативних документів
 • підготовка проектної документації до тендерів
 • оцінка фінансової доцільності проекту
 • аналіз впливу проекту на навколишнє середовище
 • аналіз місця розташування проекту
 • стратегічне планування
 • експертиза проектної документації

Будівельна сфера одна з найскладніших областей бізнесу, що включає складний комплекс взаємодії між замовником, підрядником, постачальниками матеріалів та ін. Тому сучасний ринок будівництва потребує професійного і висококваліфікованого консультування, що дозволяє мінімізувати ризики капіталовкладень, а також оцінити існуючий стан об'єктів незавершеного будівництва.

Будівельний консалтинг від Дельта Інжиніринг дозволить визначити стан і якість будівельного проекту на всіх етапах: від аналізу бізнес-ідеї до здачі об'єкта в експлуатацію. Діапазон консалтингових послуг компанії варіюється від точкового вирішення локальних завдань до великомасштабних досліджень.

Ми виділяємо три основні напрямки будівельного консалтингу:

 • будівельний аудит проектів;
 • будівельно-технічна експертиза об'єктів будівництва;
 • будівельний консалтинг інвестиційних проектів.

В ході проведення будівельного аудиту проводиться комплексний та незалежний аналіз на відповідність вимогам чинного місцевого законодавства проектно-кошторисної, початково-дозвільної, виконавчої та іншої документації. Зокрема, будівельним нормам і правилам, державним стандартам, територіальним будівельним нормам тощо. Також виконується незалежна оцінка строків, вартості, обсягів та інших фінансово-технічних параметрів будівництва. Кінцевим результатом будівельного аудиту є звіт наших фахівців із висновками та рекомендаціями щодо об’єкту аудиту. Будівельний аудит є ефективним інструментом виявлення відхилень, допущених при підготовці будівельного проекту і виконанні будівельно-монтажних робіт, та оцінки розмірів збитків, що нанесені такими відхиленнями.

Будівельно-технічна експертиза являє собою технічне обстеження об'єктів будівництва, що включає візуальне, повне технічне обстеження із застосуванням спеціальних приладів і методик для виявлення порушень і дефектів при будівництві або реконструкції. Така експертиза спрямована на визначення якості виконаних БМР та їх відповідності будівельним нормам і правилам, державним стандартам, територіальним будівельним нормам. Також будівельно-технічна експертиза дозволяє оцінити відповідность об'єкта заявленим експлуатаційним характеристикам.

Об'єктами такого дослідження є:

 • земельні ділянки, на яких проводяться дослідження (інженерно-геодезичні, інженерно-геологічні, екологічні, радіологічні та ін.)
 • будівлі (житлові, громадські, адміністративні, виробничі, енергетичні, складські та ін.)
 • споруди
 • лінійні об'єкти (трубопроводи, автомобільні і залізні дороги, лінії електропередачі і ін.)
 • інженерні мережі (сукупність споруд, що використовуються в процесі тепло-, газо-, електро-, водопостачання, водовідведення та ін.)

Задля досягнення поставленої мети, збереження інвестицій та захисту інтересів усіх сторін проекту, Інвестиційні проекти потребують залучення спеціалістів з будівельного консалтингу на всіх етапах реалізації проекту. Консультації наших фахівців на початкових етапах дозволяють оцінити ефективність майбутніх капіталовкладень, виявити та мінімізувати ризики реалізації проекту. Під час підготовки проектно-кошторисної документації задача будівельного консалтингу полягає в отриманні замовником якісних проектних рішень з оптимальними техніко-економічними показниками. В ході виконання БМР консалтингові послуги направлені на дотримання запланованих строків реалізації проекту та його бюджету.

Дельта Інжиніринг пропонує послуги будівельного консалтингу як на окремих стадіях реалізації проекту чи його складових частин, так і комплексно – від створення бізнес-плану до запуску об’єкта будівництва в експлуатацію.

У нас великий досвід і унікальний підхід до надання нашим клієнтам консалтингових послуг в будівництві. Ми допоможемо виявити потенційні проблеми на ранній стадії процесу і допомогти нашим клієнтам уникнути їх. З кожним своїм клієнтом ми вибудовуємо взаємовідносини в індивідуальному порядку, пропонуючи комплекс послуг які найбільш повно відповідають його запитам. Це те, що відрізняє послуги консалтингу в будівництві, що надаються фахівцями нашої компанії.

 • концептуальне проектування
 • розробка проекту стадія «Проект»
 • розробка проекту стадія «Робоча документація»
 • дизайн інтер’єру
 • підготовка проектної документації для затвердження контролюючими органами

Проектування є нашою профільною діяльністю, де ми зарекомендували себе як професіонали своєї справи. Проектна діяльність заснована не тільки на досвіді проектування, а й на розумінні всіх нюансів самого будівельного процесу. Тому ми гарантуємо розробку реальних і оптимальних проектів.

Проектування - це основа будь-яких робіт по зведенню або реконструкції будівель. Підготовку документації в процесі проектування організовує замовник на підставі договору з генеральним проектувальником.

Сам процес проектування і підготовки документації включає кілька стадій, серед яких підготовка проекту, узгодження і захист проекту в органах державної експертизи, розробка робочої документації проекту.

У процесі підготовки проектної документації, її затвердження в компетентних органах і розробки робочої ми виконуємо наступні види робіт:

 • розробляємо об'ємно-планувальні рішення;
 • складаємо ескізний план і схему розміщення об'єктів;
 • розробляємо архітектурно-будівельні рішення;
 • розробляємо технологічні рішення і рішення з інженерного обладнання;
 • готуємо проектну документацію для подачі в органи державної експертизи;
 • на підставі затвердженої проектної документації розробляємо робочу документацію;
 • проводимо всі необхідні розрахунки, готуємо графіки, ескізи і креслення;
 • розробляємо специфікації матеріалів і обладнання;
 • складаємо кошторис і готуємо техніко-економічне обґрунтування проекту.

Наш штат складається з висококваліфікованих фахівців, інженерів, проектувальників, юристів, технічних фахівців, які мають необхідний досвід в підготовці проектної та робочої документації, тому виготовлений пакет документів буде відрізнятися високою якістю і повнотою.

Ми розуміємо, що від якості документації залежить своєчасне будівництво і введення в експлуатацію об'єкта, його безпека для здоров'я людей і навколишнього середовища і саме тому ми підготуємо проектну і робочу документацію таким чином, що будівельний об'єкт буде зведений в термін, з належною якістю і відповідно до заданого бюджету.

 • проектування та розрахунок будівельних конструкцій
 • проектування та розрахунок інженерних мереж та комунікацій
 • розробка генеральних планів
 • ландшафтне проектування
 • природоохоронне та екологічне проектування
 • енергозберігаючі технології

Інженерне проектування - це сукупність заходів, що включають в себе процес формування планів, специфікацій різних інженерних мереж і систем; схем і креслень, необхідних для створення пакету документів, що використовується для будівництва або реконструкції об'єктів, з неухильним дотриманням законодавчих та технічних норм, відповідно до дозвільної документації.

Інженерне проектування - це досить відповідальна і складна діяльність, яка вимагає від проектувальників дотримання всіх чинних норм, наявності дозвільної документації, відповідності вимогам законодавства.

Грамотно підготовлений інженерний проект надає повноцінну картину про всі необхідні будівельно-монтажні роботи, необхідне обладнання та вартість ресурсів, обладнання та матеріалів.

Ми надаємо послуги з інженерного проектування об'єктів будь-якого рівня складності і будь-якого типу і призначення, включаючи житлові і комерційні об'єкти.

 • планування будівництва
 • технічний нагляд
 • представлення інтересів замовника
 • управління затратами
 • оцінка вартості
 • управління будівництвом
 • контроль за виконанням контрактів
 • юридичний супровід проектів
 • збір вихідних даних та введення в експлуатацію
 • скорочення термінів проекту

В управління будівельними проектами входить весь комплекс робіт від розробки концепції майбутнього проекту, проектування, будівництва і оснащення технологічним обладнанням до здачі об'єкта в експлуатацію.

Коли надприбутки пішли в минуле, стають все більш і більш важливими питання економії ресурсів та прогнозованості термінів реалізації проектів.

Якщо раніше, при рівні рентабельності 300% і більше, інвестори могли собі дозволити втрати значної частки прибутку через малоефективну реалізацію проектів будівництва, то сьогодні кожен відсоток на рахунку. Відповідно інвестори, вкладаючи кошти в проекти, хочуть управляти проектами таким способом, щоб точно знати, скільки грошей знадобиться на завершення проекту, коли ці гроші почнуть приносити прибуток, і відповідно - термін окупності проекту.

Зазвичай практикують два основних способи управління проектами:

Власна структура

Створити в структурі функціональний підрозділ, що працює, навчаючись на власних помилках.

В цьому випадку Вам доведеться покладатися на якості персоналу, талант керівника підрозділу і дуже витратний шлях проб і помилок. В даному випадку у Вас немає чітких гарантій досягнення запланованих показників за термінами, прибутку і т.д., оскільки все залежить від уміння, бажання і порядності конкретних виконавців.

Результат: кошти і зусилля, вкладені в розвиток подібної структури, часто виявляються неадекватними і ризики що виникають при цьому - на багато перевищують можливий економічний ефект.

Залучена Керуюча компанія (Project Management Company)

Керуючись мудрим принципом «кожен повинен займатися своєю справою», залучити до управління проектами зовнішню керуючу компанію.

Цінність цього методу в тому, що керуюча компанія професійно керує проектами.

Наш професіоналізм базується на трьох китах:

 • використання інструментів проектного менеджменту, які створювалися провідними світовими компаніями багато років для оптимізації процесів управління проектами, спрямованими на мінімізацію витрат
 • практичний досвід в управлінні проектами, який нічим не можна замінити, і на це компанія витратила роки, удосконалюючи структуру, процедури і методику роботи
 • аналітична база даних по завершених раніше проектах, що містить документацію, регламенти, аналіз процесів, висновки щодо оптимізації роботи та іншу дуже цінну інформацію для розробки майбутніх проектів.

Результат:

Ви отримуєте точно розроблений проект з чіткими прогнозованими параметрами по витратній частині, термінами реалізації, і очікуваного прибутку. При цьому гарантом реалізації проекту виступає компанія, а не конкретний виконавець.

Економічний ефект від роботи з керуючою компанією багаторазово перевищує витрати на оплату відповідних послуг.

 • енергоаудит
 • підвищення енергоефективності
 • виготовлення біопалива
 • когенерація

Скорочення запасів вуглецевих енергоносіїв, погіршення екологічної ситуації через величезні викиди парникових газів спонукали провідні країни світу до розвитку альтернативної енергетики. В Україні до вказаних факторів додається ще й залежність від імпорту енергоносіїв. Останні роки галузь альтернативної енергетики отримала підтримку від держави у вигляді впровадження так званого «зеленого тарифу» при виробництві електроенергії та впровадження «середньозваженого тарифу» у тепловій енергетиці. На розвиток альтернативної енергетики також впливає взятий урядом країни курс на підняття тарифів на природній газ до рівня ринкових.

До альтернативних джерел енергії належать невикопні джерела енергії, які постійно існують у природному середовищі, як то сонце, вітер, вода, грунт тощо, та ті, що можуть відновлюватись за короткий проміжок часу – біомаса.

Довготривала співпраця нашої компанії із виробниками та переробниками сільськогосподарської продукції дозволила зробити висновки, що на сьогоднішній день розвиток альтернативної енергетики, та, зокрема, розвиток біоенергетики має величезний потенціал. Використання побічної продукції сільськогосподарського виробництва, його відходів, вирощування спеціальних енергетичних культур може стати додатковим джерелом стабільних доходів, засобом підвищення енергоефективності та енергонезалежності як окремого виробника, так і регіону чи країни в цілому.

На сьогодні енергоефективність та енергонезалежність стають не просто однією із конкурентних переваг товаровиробників, а й впливають безпосередньо на існування тієї чи іншої сфери діяльності.

З огляду на це Дельта Інжиніринг пропонує нашим замовникам комплексний підхід до оцінки та підвищення енергоефективності їхнього бізнесу. На початковому етапі проводиться енергоаудит будівель та технологічних процесів замовника. Оцінюються витрати всіх видів енергії, їх вартість та раціональність їх використання. Проводиться їх аналіз, розробляються технічні та методичні рекомендації щодо оптимізації енергозатрат.

Поряд із тим вивчаються енергетичні властивості побічної продукції та відходів підприємств, можливість, доцільність та раціональність їх використання як у власних технологічних процесах, так і для реалізації стороннім споживачам. При цьому, по бажанню замовника, наші фахівці можуть надати послуги щодо підбору ефективного обладнання як для виробництва різних видів біопалива (гранули, біогаз тощо), так і для генерації енергії. Зокрема нами опрацьована велика база даних вітчизняних та світових виробників енергетичного обладнання різної потужності, вивчено їх технічні та цінові характеристики, принцип роботи та можливість використання того чи іншого виду біопалива. Ми допоможемо підібрати ефективні повітряні теплогенератори, водогрійні та парові котли для виробництва теплової енергії, парові, газові чи ОЦР турбіни для виробництва електроенергії, газопоршневі когенераційні установки для комбінованого виробництва тепла та електрики.

Дельта Інжиніринг постійно вивчає передовий досвід у галузі альтернативної енергетики та готова ділитися ним із своїми партнерами.

 • EPC/EPCM (управління інжиніринговими, будівельними роботами і постачання)
 • генпідряд
 • земляні роботи
 • виготовлення металоконструкцій
 • виготовлення монолітних залізобетонних конструкцій
 • монтаж металевих та збірних залізобетонних конструкцій
 • оздоблювальні роботи
 • монтаж обладнання
 • перевірка документації
 • технічна інспекція
 • аудит постачальників
 • нагляд за дотриманням правил техніки безпеки, охорони праці та навколишнім середовищем
 • перевірка кошторисної документації

Для реалізації у життя ідей замовників у чіткій відповідності до виготовленої нами проектно-кошторисної документації наша компанія у своєму складі має підрозділ, здатний виконувати будівельно-монтажні роботи як у цивільному, так і в промисловому напрямках.

Наявність ліцензії, кваліфікованих фахівців та власної виробничої бази дозволяє нам надавати замовникам комплекс професійних рішень з планування будівництва, контролю та виконання робіт, залучення кваліфікованих субпідрядників, постачання сертифікованих та якісних матеріалів.

Ми виконуємо як окремі будівельно-монтажні роботи, так і надаємо послуги генпідрядника.

Крім того, наша компанія переймає передовий досвід світової будівельної галузі та пропонує замовникам комплексний підхід до реалізації їхнього проекту.

Зокрема нашим партнерам пропонується укладання так званих ЕРС/ЕРСМ контрактів, відповідно до яких ми беремо на себе зобов’язання на виконання послуг із проектування об’єкту, постачання обладнання, будівельних конструкцій та матеріалів, будівництва та управління будівництвом. Тобто будуємо «під ключ». При цьому замовник може як самостійно проводити перемовини та вибирати постачальників та субпідрядчиків користуючись нашими консультаціями (ЕРСМ-контракт), так і повністю делегувати нам ці функції (ЕРС-контракт). Обидва варіанти співпраці із замовником мають право на життя. В варіанті ЕРС-контракту усі ризики та відповідальність за виникнення додаткових робіт, недотримання строків будівництва та перевищення договірної ціни повністю несемо ми, як генпідрядник. У другому варіанті більша частина таких ризиків лягає на замовника, оскільки саме він приймає відповідне рішення.

Для мінімізації таких ризиків наша компанія має відповідний штат висококваліфікованих фахівців здатних виконувати контроль за якістю виконаних робіт, правильністю оформлення будівельної виконавчої та кошторисної документації, за строками та об’ємами поставок будівельних матеріалів та технологічного обладнання тощо.

Ми гарантуємо замовникам якісне виконання будівельно-монтажних робіт із дотриманням визначених строків та мінімізацією витрат та ризиків.

Норії (елеваторні, насіннєві)

Z-Норії (одно- та дво- ковшеві)

Транспортери ланцюгові

Транспортери ланцюгові реверсивні

Оббігаючий транспортер для силоса

Транспортери стрічкові

Транспортеристрічкові з кареткою

Вібротранспортери

Шнекові (гвинтові) транспортери

Транспортери трубні (тарілчасті)

Back to Top